ZORRO 300 SL 1 L

609,00

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 609,00 SKU: ŚORO-21844 Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (ZORRO 300 SL 1 L)
  ZORRO 300 SL OPAKOWANIE 1 L


  Zorro 300 SL jest herbicydem systemicznym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych.


  Środek zawiera substancję czynną pikloram (związek z grupy syntetycznych auksyn – regulatorów wzrostu, grupa HRAC O).


  Zawartość substancji czynnej:


  pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 300g/1 (25,86%)


  DZIAŁANIE NA CHWASTY


  Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów, a następnie szybko przemieszczany po całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całej rośliny.


  W warunkach optymalnych – ciepła i wilgotna pogoda, efekt działania środka jest szybszy, w niskiej temperaturze całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści. Zorro 300 SL zwalcza skutecznie przytulię czepną do wysokości 8 cm, chwasty rumianowate w fazie rozety. Skuteczność w zwalczaniu przytulii czepnej zależy od gęstości łanu rzepaku oraz fazy rozwojowej przytulii w trakcie zabiegu – gdy przytulia czepna ma powyżej 8 cm wysokości w chwili zabiegu lub przy mniejszej niż optymalna obsadzie rzepaku wiosną – przytulia może ponownie odrastać.


  Stosowanie środka solo wiosną:


  Chwasty wrażliwe: rumian polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia czepna, ostrożeń polny, chaber bławatek


  Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, mak polny, jasnota purpurowa


  Chwasty odporne: fiołek polny, tasznik pospolity, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.


  Stosowanie w mieszaninie wiosną: Zorro 300 SL + MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL


  Chwasty wrażliwe: rumian polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia czepna, ostrożeń polny, chaber bławatek


  Chwasty średniowrażliwe: mak polny


  Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa


  Chwasty odporne: fiołek polny, tasznik pospolity, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski


  Stosowanie w mieszaninie jesienią: Zorro 300 SL + CLOE 300 SL/Major 300 SL/ProSto 300 SL


  Chwasty wrażliwe: rumian polny, maruna bezwonna, chaber bławatek, rdestówka powojowata


  Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna


  Chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa


  Chwasty odporne: fiołek polny, mak polny, tobołki polne, tasznik pospolity, gwiazdnica pospolita, bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik perski


  Stosowanie w mieszaninie jesienią: Zorro 300 SL + CLOE 300 SL/Major 300 SL/ProSto 300 SL + Metax 500 SC/Mezotop 500 SC/Mezzo 500 SC


  Chwasty wrażliwe: rumian polny, maruna bezwonna, jasnota purpurowa, gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, komosa biała, przetacznik perski, rdestówka powojowata


  Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna, mak polny, tobołki polne, tasznik pospolity


  Chwasty średnioodporne: fiołek polny


  Chwasty odporne: bodziszek drobny


  STOSOWANIE ŚRODKA


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.


  RZEPAK OZIMY


  Zastosowanie jesienne:


  Środek stosować wyłącznie w mieszaninach zbiornikowych w następujących dawkach:


  Maksymalne /zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: Zorro 300 SL 0,078 l/ha + MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL 0,3 l/ha


  lub


  Maksymalne /zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: Zorro 300 SL 0,078 l/ha + MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL 0,3 l/ha + MEZZO 500 SC/ MEZOTOP 500 SC/ METAX 500 SC 1,5 l/ha


  Termin stosowania:


  Środek zastosować od fazy 3. liścia do fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 13-14) po wschodach chwastów (gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do 6 liści właściwych).


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1, wiosną lub jesienią.


  Zastosowanie wiosenne:


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,078 l/ha


  Termin stosowania:


  Środek zastosować po ruszeniu wegetacji, od początku wydłużania pędu głównego do początku fazy pąkowania (pąki kwiatowe zamknięte w liściach) (BBCH 30-50).


  W celu podniesienia skuteczności środka Zorro 300 SL zaleca się stosowanie mieszaniny


  zbiornikowej wraz ze środkiem MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL w dawkach:


  Zorro 300 SL 0,078 l/ha + MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL 0,3 l/ha


  UWAGI:


  Ujemne lub niskie temperatury występujące kilka dni po aplikacji mogą skutkować przemijającą fitotoksycznością, która objawia się po wiosennej aplikacji: brakiem opadania płatków kwiatów po przekwitnięciu. Objawy te nie wpływają na plonowanie rzepaku.


  Środek nie powinien być stosowany, gdy średniodobowa temperatura jest niższa niż +8°C.


  Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.


  NASTĘPSTWO ROŚLIN


  Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo (zboża jare, zboża ozime, kukurydza, burak cukrowy, len, trawy lub inne rośliny w których środek jest zalecany).


  W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku ozimego traktowanej środkiem, na polu tym można uprawiać rzepak jary, zboża jare i kukurydzę, pod warunkiem że środek nie zostanie zastosowany drugi raz na tym samym polu, w ciągu tego samego sezonu wegetacyjnego. Nie zezwala się na siew lub sadzenie innych upraw następczych, wcześniej niż po zakończeniu sezonu wegetacyjnego rośliny chronionej tym środkiem.


  W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem MEZZO 500 SC/ MEZOTOP 500 SC/ METAX 500 SC i/lub MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tego środka.


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):


  Nie dotyczy


  Środka nie stosować:


  – na roślinach mokrych oraz uszkodzonych przez choroby i szkodniki,


  – w temperaturze powietrza poniżej 8° C i powyżej 25°C,


  – w czasie nadmiernej suszy,


  – po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.


  Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,


  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


  Środek zawiera substancję czynną pikloram (związek z grupy syntetycznych auksyn – regulatorów wzrostu, grupa HRAC O). W ramach strategii antyodpornościowej po aplikacji środka nie należy stosować w ciągu tego samego sezonu wegetacyjnego innych środków chwastobójczych, zawierających substancje czynne o takim samym mechanizmie działania jak pikloram.


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat


  6) Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.!!!

  Waga 2 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „ZORRO 300 SL 1 L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *