Zaprawa Madron 050FS 1L

153,00

Brak w magazynie

Zapytaj o produkt (Zaprawa Madron 050FS 1L)

  ZAPRAWA MADRON 50 FS W OPAKOWANIU 1 L


  Fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby rodzaju Fusarium.


  Zawartość substancji czynnej:


  fludioksonil (substancja z grupy fenylopiroli) – 50 g/l (4,73%)


  stosowanie środka


  Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.


  Pszenica ozima


  pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek


  Żyto ozime, pszenżyto ozime


  pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek


  Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml /100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 700 ml wody.


  środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):


  nie dotyczy.  1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.

  2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.

  3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

  4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.

  5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.

  6. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.

  7. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.

  8. Jeżeli zaszła konieczność przechowywania zaprawionego ziarna siewnego do następnego sezonu, przed siewem należy zbadać zdolność kiełkowania.

  9. Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem wynosi 250 kg/ha.

  10. Środek zawiera substancję czynną fludioksonil (związek fenylopirolowy – z grupy inhibitorów transdukcji sygnału, Grupa FRAC 12). W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m.in.: stosowanie środka wyłącznie w zalecanej dawce.

  11. Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:

   –  Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę,


   –  Jeżeli zaszła konieczność przechowywania zaprawionego ziarna siewnego do następnego sezonu, przed siewem należy zbadać zdolność kiełkowania.


  Zaprawianie nasion


  Sprzęt do zaprawiania nasion powinien być czysty i wolny od pozostałości innych środków ochrony roślin.


  Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji. Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 1 kg

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „Zaprawa Madron 050FS 1L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.