YODO 100 OD 250 ML

225,72

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 225,72 SKU: ŚORO-YODO 100 Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (YODO 100 OD 250 ML)

  YODO 100 OD 250 Ml – na 2,5 ha + adjuwant adjusafner


  SUBSTANCJA CZYNNA: jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 100 g/l (9,26%)


  RODZAJ ŚRODKA: herbicyd


  ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime


  FORMULACJA: zawiesina olejowa do rozcieńczania wodą (OD)


  O PRODUKCIE


  Yodo 100 OD to sprawdzony herbicyd ze znaną substancją aktywną jodosulfuronem. Zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne selektywnie i układowo. Preparat odchwaszczający stosuje się nalistnie w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy B.


  DZIAŁANIE NA CHWASTY


  Herbicyd zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek. Yodo 100 OD jest pobierany głównie poprzez liście chwastów, w mniejszym stopniu przez ich korzenie, a następnie szybko przemieszcza się w roślinie i powoduje zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów.


  Pierwsze efekty zwalczania chwastów pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści.


  Oprysk herbicydowo jodosulfuronem Yodo 100 OD najskuteczniej niszczy chwasty roczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14 – 28 dni. Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej chwastów, panujących warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza.  • Chwasty wrażliwe Yodo 100 OD: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  • Chwasty średniowrażliwe Yodo 100 OD: fiołek polny, przetacznik perski.

  • Chwasty średnioodporne Yodo 100 OD: przetacznik polny, wyczyniec polny.

  • Chwasty odporne Yodo 100 OD: chaber bławatek.

  STOSOWANIE ŚRODKA


  Herbicyd Yodo 100 OD stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Ten środek ochrony roślin przeznaczony jest do stosowania wyłącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu  (Adjuwant super lub Adjusafner) w maksymalnej dawce 0,1 l/ha.


  Chroni przed chwastami uprawy: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime


  Termin stosowania: opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do początku fazy strzelania w źdźbło (do BBCH 30).


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Yodo 100 OD 0,1 l/ha + Adjuwant super / Adjusafner 0,1 l/ha


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  NASTĘPSTWO ROŚLIN


  Środek ochrony roślin nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnym cyklu zmianowania. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki (na głębokość 25 cm), można uprawiać pszenicę jarą lub jęczmień jary.


  Technologie


  Yodo 100 OD to idealny komponent do mieszanin herbicydowych.


  Przykładowe mieszaniny


  Yodo 100 OD + Adjusafner 0,1 l.ha w mieszaninie z:  • Toto 75 SG

  • Major 500 SL

  • Triben Super 50 SG + Galaper 200 EC

  • Fundamentum 700 WG

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA


  Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka, w takich warunkach zabieg należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych terminów.


  Środka nie stosować:


  – na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki,


  – w okresie występowania przymrozków,


  – w temperaturze powyżej 28oC i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%.


  Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,


  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


  Strategia zarządzania odpornością.


  Uproszczenie uprawowe, uprawy w monokulturze, stosowanie dawek obniżonych oraz stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania mogą prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:


  – postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,


  – dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,


  – używaj różnych metod kontroli zachwaszczania w tym rotacje upraw, itp.,


  – stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,


  – informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,


  – w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin.


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 1 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „YODO 100 OD 250 ML”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Może spodoba się również…