X-MET 100 SL 1 L

191,16

Brak w magazynie

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 191,16 SKU: ŚORO-X-MET 100 SL 1L Kategorie: , , ,

Zapytaj o produkt (X-MET 100 SL 1 L)

  X-MET 100 SL 1 L


  Zawartość substancji czynnej:


  metkonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (9,62%)


  FUNGICYD w formie rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL) o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.


  Substancja czynna metkonazol należy wg FRAC do grupy 3 (fungicydy SBI-DMI).


  STOSOWANIE ŚRODKA


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


  Pszenica ozima


  rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania).


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha


  Termin stosowania:


  Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do fazy kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 31-56).


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Pszenica jara


  rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania).


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha


  Termin stosowania:


  Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do fazy, gdy widoczny jest liść flagowy (jeszcze nierozwinięty) (BBCH 31-37) i od


  końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne są pierwsze ości) do końca fazy kłoszenia (BBCH 49-59).


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Pszenżyto ozime


  rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha


  Termin stosowania:


  Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości) (BBCH 31-39) i od końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne są pierwsze ości) do końca fazy kłoszenia (BBCH 49-59).


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Rzepak ozimy


  sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania).


  pierwszy zabieg (jesień):


  Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha


  drugi zabieg (wiosna):


  Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha


  Termin stosowania:


  Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby. Pierwszy zabieg wykonać jesienią od fazy czwartego liścia do fazy szóstego liścia (BBCH 14-16). Drugi zabieg wykonać wiosną w fazie wzrostu pędu głównego, od widocznego pierwszego międzywęźla do fazy zielonego pąka (BBCH 31-51).


  Odstęp między zabiegami: co najmniej 171 dni.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Celem poprawy skuteczności zabiegu środek X-Met 100 SL można stosować w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem Porter 250 EC/Dafne 250 EC/Ila 250 EC w następujących dawkach i terminach:


  sucha zgnilizna kapustnych


  pierwszy zabieg (jesień):


  Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: X-Met 100 SL 0,3 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC/ Ila 250 EC 0,3 l/ha


  drugi zabieg (wiosna):


  Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: X-Met 100 SL 0,5 l/ha + Porter 250 EC/Dafne 250 EC/Ila 250 EC 0,5 l/ha


  Termin stosowania:


  Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby. Pierwszy zabieg wykonać jesienią od fazy czwartego liścia do fazy szóstego liścia (BBCH 14-16). Drugi zabieg wykonać wiosną w fazie wzrostu pędu głównego, od widocznego pierwszego międzywęźla do fazy zielonego pąka (BBCH 31-51).


  Odstęp między zabiegami: co najmniej 171 dni.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).


  X-MET 100 SL metkonazol GRZYBOBÓJCZY zboża 1L Producent Innvigo
  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):


  Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto jare – 35 dni.


  Rzepak jary – 56 dni.


  Rzepak ozimy:


  – zastosowanie pojedyncze – 56 dni


  – zastosowanie w mieszaninie zbiornikowej ze środkami Porter 250 EC/Dafne 250 EC/Ila 250 EC – 68 dni.


  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):


  Rzepak – w przypadku stosowania środka w mieszaninach zbiornikowych ze środkami Porter 250 EC/Dafne 250 EC zielonych części rzepaku nie przeznaczać na cele paszowe.


  1. Opryskiwanie środkiem wykonać w temperaturze powietrza powyżej 12°C.


  2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,


  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


  3. Środek zawiera substancję czynną metkonazol – inhibitor biosyntezy steroli – inhibitor demetylacji (SBI-DMI, wg FRAC grupa 3). Na skutek wielokrotnego stosowania fungicydów z tej grupy może rozwinąć się odporność w populacjach niektórych patogenów, co może negatywnie oddziaływać namskuteczność zabiegów grzybobójczych.


  W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m. in. stosowanie środka głównie zapobiegawczo, tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą, przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.


  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2017r. poz.50 z późn.zm.).


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) UKOŃCZONE 18 LAT


  Kupując środki ochrony roślin oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz w/w kwalifikacje.

  Waga 1,5 kg

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „X-MET 100 SL 1 L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *