Toto 75 SG 90 gr

82,00

TOTO jest jednym z pierwszych herbicydów firmy INNVIGO

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 82,00 SKU: ŚORO-0000000031 Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (Toto 75 SG 90 gr)  Zawartość substancji czynnych:


  tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68,2% (682 g/kg)


  metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,8% (68 g/kg)


  OPIS DZIAŁANIA


  TOTO 75 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej i chwastów


  dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym.


  Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


  DZIAŁANIE NA CHWASTY


  TOTO 75 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz częściowo przez korzenie roślin i


  szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełen efekt


  chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2-4  tygodni od zastosowania. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na


  młode, intensywnie rosnące chwasty, znajdujące się w  fazie 2-6 liści właściwych. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Toto 75


  SG jest szybsze, natomiast w warunkach niskich  temperatur (około 6°C) zniszczenie chwastów dwuliściennych następuje po około 3 tygodniach, a


  miotły zbożowej nawet do 6-9 tygodni. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi


  powyżej 5°C.


  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa,


  niezapominajka polna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.


  Chwasty średniowrażliwe: przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.


  STOSOWANIE ŚRODKA


  Pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime.


  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 90 g/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 70-90 g/ha.


  Większą dawkę stosować w przypadku nasilonego występowania miotły zbożowej, przetaczników oraz do zwalczania chwastów występujących w


  dużym nasileniu lub w starszej zaawansowanej fazie rozwojowej.


  Termin stosowania: W pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 1-go kolanka


  (BBCH 21-30).


  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  W pszenicy ozimej, w warunkach niesprzyjających działaniu środka TOTO 75 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika


  opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT+90 EC w dawce 0,1 l/ha.


  W życie ozimym i pszenżycie ozimym środek TOTO 75 SG stosować zawsze z dodatkiem adiuwanta Partner+ w dawce 0,5 l/ha.


  W celu podniesienia skuteczności w zwalczaniu chwastów w uprawie żyta ozimego i pszenżyta ozimego zaleca się stosowanie środka TOTO 75 SG


  łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawce:


  TOTO 75 SG 70 g/ha + GALAPER 200 EC/FLUROHERB 200 EC/HERBISTAR 200 EC 0,25 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.


  NASTĘPSTWO ROŚLIN


  Uwaga:


  Rośliny uprawne inne niż zboża mogą być wrażliwe nawet na znikomą pozostałość środka w glebie.


  Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej należy wykonać orkę na głębokość minimum 10 cm.


  W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem TOTO 75 SG, po wykonaniu orki można uprawiać tylko i


  wyłącznie zboża.


  Po zbiorze pszenicy ozimej, żyta ozimego i pszenżyta ozimego do odchwaszczania, których użyto środka TOTO 75 SG, uprawiać można jedynie


  zboża ozime lub rzepak ozimy*.


  W następnym roku kalendarzowym uprawiać można na tym samym stanowisku wszystkie inne gatunki roślin uprawnych.


  Nie należy uprawiać rzepaku ozimego jako rośliny następczej po zbiorze pszenicy ozimej traktowanej środkiem TOTO 75 SG, jeśli po jego


  zastosowaniu w terminie wiosennym wystąpiła długotrwała susza.

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2017r. poz.50 z późn.zm.).


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  Kupując środki ochrony roślin oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz w/w kwalifikacje.

  Waga 0,5 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „Toto 75 SG 90 gr”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Może spodoba się również…