SIMRAN 450 EC 5 L prochloraz

333,72

Niezastąpiona substancja w ochronie łamliwości zbóż

Brak w magazynie

Zapytaj o produkt (SIMRAN 450 EC 5 L prochloraz)

  SIMRAN 450 EC


  Zawartość substancji czynnej:


  prochloraz (związek z grupy imidazoli) – 450 g/l (39,8 %).


  OPIS DZIAŁANIA


  FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu wgłębnym do stosowania


  zapobiegawczego i interwencyjnego.


  Substancja czynna prochloraz należy do grupy FRAC 3.


  STOSOWANIE ŚRODKA


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


  Jęczmień ozimy


  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.


  Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha


  2


  Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów


  chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego –


  widoczne pierwsze ości (BBCH 30-49).


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


  Pszenica ozima


  łamliwość podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw.


  Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha


  Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów


  chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).


  Liczba zabiegów : 1


  mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści.


  Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha


  Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów


  chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego –


  widoczne pierwsze ości (BBCH 30-49).


  Liczba zabiegów: 1


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


  Żyto ozime


  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż.


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.


  Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów


  chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kłoszenia (BBCH 30-55).


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


  Jęczmień jary


  mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.


  Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha


  Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów


  chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego –


  widoczne pierwsze ości (BBCH 30-49).


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):


  Nie wymagany.


  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być


  karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):


  nie stosować słomy jęczmienia do skarmiania zwierząt gospodarskich.


  3


  Środek zawiera substancję czynną prochloraz – inhibitor biosyntezy steroli – inhibitor demetylacji (SBI-DMI,


  grupa FRAC 3). Na skutek wielokrotnego stosowania fungicydów z tej grupy może rozwinąć się odporność w


  populacjach niektórych patogenów, co może negatywnie oddziaływać na skuteczność zabiegów grzybobójczych.


  W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się stosowanie środka tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z


  etykietą, przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym


  mechanizmie działania lub łącznie ze środkami z takich grup chemicznych.


  Środek ochrony roślin Simran 450 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną


  prochloraz stosowane poza pomieszczeniami zamkniętymi, należy stosować w dawce nieprzekraczającej 450 g


  substancji czynnej na ha na jedno zastosowanie środka.


  SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ


  Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.


  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością


  środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku


  instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą


  (z włączonym mieszadłem).


  Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą


  użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika


  opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.


  W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku


  opryskiwacza dokładnie wymieszać.


  POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY


  Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:


  – jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,


  lub


  – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację


  substancji czynnych środków ochrony roślin, lub


  – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach


  Po pracy aparaturę dokładnie wymyć przepłukując ją co najmniej trzykrotnie wodą.


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB


  POSTRONNYCH


  Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą


  być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.


  Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.


  Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie


  wykonywania zabiegu.


  Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie


  oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):


  nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO


  Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód


  powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.


  4


  W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od


  zbiorników i cieków wodnych.


  W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy


  ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


  Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.


  Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.


  Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami


  niebezpiecznymi.


  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Waga 7 kg

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „SIMRAN 450 EC 5 L prochloraz”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.