Sencor Liquid 600SC 250 ML

73,00

Brak w magazynie

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 73,00 SKU: ŚORO-0000000098 Kategorie: , , ,

Zapytaj o produkt (Sencor Liquid 600SC 250 ML)
  Sencor Liquid 600 SC 250 ML


  Sencor Liquid jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaków, marchwi, pomidorów z rozsady, soi i szparagów.


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


  DZIAŁANIE NA CHWASTY


  Chwasty wrażliwe:


  dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała.


  Chwasty średnio wrażliwe:


  chwastnica jednostronna, rdest powojowaty.


  Chwasty średnio odporne:


  przytulia czepna, psianka czarna.


  STOSOWANIE ŚRODKA


  1. Ziemniak


  a) zabieg jednorazowy przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1 l/ha.


  b) zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty są w fazie siewek.


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  c) dawki dzielone (2 zabiegi w sezonie)


  – pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha


  – drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości.


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.


  Odstęp między zabiegami: 7 dni.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Do jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i dwuliściennych środek Sencor Liquid 600 SC stosować łącznie lub przemiennie ze środkiem Titus 25 WG.


  a) zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości.


  Sencor Liquid 600 SC 0,3 l/ha + Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%


  b) zabieg dzielony (2 zabiegi w sezonie)


  – pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin, środek Sencor Liquid 600 SC stosować w dawce 0,5 l/ha.


  – drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości, środek Titus 25 WG stosować w dawce 50 g/ha z dodatkiem adiutanta Trend 90 EC w stężeniu 0,1%


  Uwagi:


  1. Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin.


  2. Środek stosowany po wschodach (również w mieszaninach) może powodować przejściowe objawy fitotoksyczności rośliny uprawnej, zwłaszcza odmian bardzo wczesnych i wczesnych ziemniaka, jednak bez ujemnego wpływu na plon.


  3. Ze względu na wrażliwość niektórych odmian ziemniaków na Sencor Liquid 600 SC oraz ryzyko uodpornienia się chwastów, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zasięgnięcie informacji u podmiotu wprowadzającego środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


  4. Wyższą zalecaną dawkę środka stosować na glebach cięższych i o wyższej zawartości próchnicy.


  5. Nie stosować w ziemniakach odmiany Innovator i Vineta.


  2. Pomidor z rozsady


  a) zabieg jednorazowy przed posadzeniem rozsady


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  b) dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie)


  – pierwszy zabieg przed posadzeniem rozsady


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha


  – drugi zabieg w minimum 7 dni po posadzeniu rozsady


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.


  Odstęp między zabiegami: 7 dni.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  3. Marchew


  a) zabieg jednorazowy w fazie 5-6 liści właściwych:


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  b) dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie)


  – pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści właściwych


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.


  – drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) w fazie 2-6 liści właściwych


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.


  Odstęp między zabiegami: 7 dni.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Uwagi:


  1. Wyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się metodą dawek dzielonych.


  2. Przy nierównomiernych wschodach marchwi, mogą pojawić się przejściowe objawy fitotoksyczności na najmłodszych roślinach. Objawy te z czasem zanikają i nie mają istotnego wpływu na plonowanie i jakość korzeni.


  3. Poziom skuteczności w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej zależy od fazy rozwojowej chwastu i stopnia uwilgotnienia gleby.


  4. Soja


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,55 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,55 l/ha.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Termin stosowania: środek stosować do 3 dni po siewie soi (BBCH 00).


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  5. Szparagi


  a) Rozsadnik


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Termin stosowania: środek stosować do 10 dni po siewie (BBCH 00).


  b) Młode plantacje w drugim roku po posadzeniu karp


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1 l/ha.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną na spulchnioną glebę, przed ukazaniem się wypustek.


  c) Plantacje plonujące


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Termin stosowania:


  a) wiosną na świeżo uformowane wały, lecz nie później niż na tydzień przed ukazaniem się wypustek szparagów lub


  b) po zakończeniu zbioru bezpośrednio po rozoraniu wałów.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  NASTĘPSTWO ROŚLIN


  Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat


   

  Waga 0,3 kg

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „Sencor Liquid 600SC 250 ML”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *