ROSATE CLEAN 360 SL 20 L glifosat

398,00

Brak w magazynie

Zapytaj o produkt (ROSATE CLEAN 360 SL 20 L glifosat)
  ROSATE CLEAN 360SL TOTALNY NA CHWASTY


  Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


  Zawartość substancji czynnej:


  glifosat w formie soli izopropyloaminowej – 360 g/l (47,22%).


  OPIS DZIAŁANIA


  Rosate Clean 360 SL jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego


  stosowanym nalistnie, w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego, pszenżyta


  ozimego, pszenicy jarej, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, na polach uprawnych po zbiorze roślin


  uprawnych (ścierniska) oraz w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy i wiśni.


  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.


  Rosate Clean 360 SL stosowany jest przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza


  polowego, sadowniczego i opryskiwacza ręcznego.


  DZIAŁANIE NA CHWASTY


  Rosate Clean 360 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez


  zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej


  roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.


  Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od


  zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i


  wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.


  Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.


  Chwasty wrażliwe:


  W dawce 2 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała.


  W dawce 3 – 4 l/ha: perz właściwy, rumian polny, chaber bławatek, fiołek polny.


  W dawce 4 – 5 l/ha; jasnota purpurowa, mniszek pospolity, bodziszek drobny.


  Chwasty odporne: skrzyp polny.


  Etykieta środka ochrony roślin Rosate Clean 360 SL


  STOSOWANIE ŚRODKA


  A. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania


  perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)


  Środek stosować po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu


  zwalczania chwastów na ściernisku. Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po


  zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka, nie wykonywać żadnych zabiegów


  uprawowych.


  Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny


  w pełni wykształcić dwa liście właściwe.


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecana ilość wody: 250 l /ha.


  1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego


  zachwaszczenia perzem,


  2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy


  działania środka (więdnięcie i żółknięcie).


  B. Pola uprawne przed zbiorem zbóż


  – zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja


  Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia


  chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe


  uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.


  Żyto ozime, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy.


  Zabieg środkiem wykonać w stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna


  wynosi 20 – 30 % tj. na 10 – 14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania


  zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecana ilość wody: 150 – 300 l/ha.


  1. Zabieg przeprowadzić wyłącznie w przypadku wystąpienia dużego nasilenia chwastów


  uniemożliwiających zbiór.


  2. W przypadku ułatwiania zbioru stosować niższą z zalecanych dawek.


  3. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub


  późnym popołudniem,


  4. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.


  5. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych.


  6. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.


  7. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub


  podściółkę dla zwierząt.


  C. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego i rzepaku jarego


  – zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja


  Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego i jarego lub jego części w sytuacji


  wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub


  warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości


  rzepaku do zbioru.


  Środek stosować, gdy wilgotność nasion mierzona wilgotnościomierzem wynosi poniżej 30 %.


  W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie


  intensywnego wzrostu.


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecana ilość wody: 150 – 300 l/ha.


  1. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie 7


  dni od zabiegu.


  2. Nie stosować na plantacjach nasiennych.


  D. Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia


  Środek można stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od


  występujących gatunków.


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 6,25 l/ha.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.


  Odstęp między zabiegami: 56 dni.


  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.


  1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.


  2. W przypadku intensywnego pojawiania się ponownych wschodów chwastów można wykonać


  drugi zabieg stosując taką samą dawkę jak podczas pierwszego zabiegu.


  3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople


  cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na


  możliwość uszkodzenia roślin, bądź przeprowadzić zabieg przy niskim ciśnieniu, nie wyższym niż


  2 bary, a pracując z dyszami “wielostrumieniowymi“ przy ciśnieniu nie wyższym niż 1 bar.


  NASTĘPSTWO ROŚLIN


  Na polu, na którym stosowano Rosate Clean 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.


  Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły


  objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 7 dniach od


  wykonania zabiegu.


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ


  1. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek Rosate Clean 360 SL należy


  stosować przemiennie ze środkami chwastobójczymi z innych grup chemicznych o odmiennym


  mechanizmie działania.


  2. Środka nie stosować:


  – przed wschodami chwastów,


  – na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość


  uszkodzenia roślin,


  – na rośliny mokre,


  – przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu


  może obniżyć skuteczność zabiegu),


  – podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.


  3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,


  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwr


   


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone


  w etykiecie i informacje dotyczące produktu.


  Zakupu środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających


  środki ochrony roślin zgodnie z artykułem 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami.

  Waga 22 kg
  Wymiary 50 × 40 × 30 cm

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „ROSATE CLEAN 360 SL 20 L glifosat”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *