PIRIMOR 500 WG 1 KG

251,64

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 251,64 SKU: ŚORO-PRIMOR Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (PIRIMOR 500 WG 1 KG)
  PRODUKT GAZOWY, KONTAKTOWY, ŻOŁĄDKOWY


  Insektycyd


  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ  • pirymikarb (związek z grupy karbaminianów) – 500 g/kg (50%).

  Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania mszyc. Zwalcza także mszyce uodpornione na związki fosforoorganiczne. Na roślinie działa systemicznie.


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub polowych.


  ZAKRES STOSOWANIA


  JABŁOŃ


  mszyca jabłoniowa


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha.


  Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  KAPUSTA GŁOWIASTA (UPRAWA W GRUNCIE)


  mszyca kapuściana


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 – 0,45 kg/ha.


  Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Zalecana ilość wody: 300 – 600 l/ha.


  PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY


  Mszyce


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.


  Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od początku kłoszenia do fazy pełnej dojrzałości woskowej ziarna zboża (BBCH 51-85).


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecana ilość wody: 150 – 300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.


  2. Wyższe z zalecanych dawek (kapusta) stosować w przypadku:


  – dużej liczebności mszyc,


  – gdy liście zwijają się,


  – bujnej masy roślinnej,


  – gdy temperatura jest niższa niż 15°C.


  3. W przypadku opryskiwania roślin (kapusta) lub szkodników (mszyca kapuściana), pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.


  4. Aby zapobiec zjawisku odporności:


  – środek stosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym,


  – zabiegi wykonać przemiennie ze środkami należącymi do innych (niż karbaminiany i fosforoorganiczne) grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania,


  – nie stosować środka, gdy lokalnie stwierdzono wystąpienie odporności szkodników na karbaminiany (konsultacja z doradca rolniczym).


  5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,


  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin Nie dotyczy


  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):


  Jabłoń – 7 dni,


  Kapusta głowiasta – 3 dni.


  Jęczmień jary, pszenica ozima, pszenica jara – 35 dni.


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 1,5 kg

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „PIRIMOR 500 WG 1 KG”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *