PAKIET TOTO 75SG (2X90 gr) + RASSEL 100 sc 100 ml

197,64

Brak w magazynie

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 197,64 SKU: ŚORO-PAKIET TOTO + RASSEL Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (PAKIET TOTO 75SG (2X90 gr) + RASSEL 100 sc 100 ml)

  Pakiet TOTO + RASSEL to ekonomiczne rozwiązanie do ochrony herbicydowej zbóż.


  W skład pakietu 2 ha wchodzi 2 szt TOTO 90 gr + 100 ml Rassel 100 SC – NAJNOWSZY PAKIET FIRMY INVIGO


  TOTO 75 SG


  nowoczesna formulacja SG zapewniająca bardzo dobrą rozpuszczalność oraz bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej


  nowoczesna formulacja SG zapewniająca bardzo dobrą rozpuszczalność oraz bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej


  dwie uzupełniające się substancje aktywne


  specjalista od walki z fiołkiem polnym, samosiewami rzepaku i innymi chwastami dwuliściennymi


  dodatek adiuwantu wpływa na zwiększenie skuteczności w zwalczaniu miotły zbożowej


  herbicyd pobierany przez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów


  SUBSTANCJA CZYNNA: tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68,2% (682 g/kg)metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,8% (68 g/kg)


  ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime


  TOTO 75 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym.


  DZIAŁANIE


  TOTO 75 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz częściowo przez korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełen efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty, znajdujące się w fazie 2-6 liści właściwych. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Toto 75 SG jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 6oC) zniszczenie chwastów dwuliściennych następuje po około 3 tygodniach, a miotły zbożowej nawet do 6-9 tygodni. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC.


  ZWALCZANE AGROFAGI


  PSZENICA OZIMA, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME


  #chaber bławatek, #fiołek polny, #gwiazdnica pospolita, #jasnota purpurowa, #mak polny, #maruna bezwonna, #miotła zbożowa, #niezapominajka polna, #przetacznik trójlistkowy, #przytulia czepna, #samosiewy rzepaku, #tasznik pospolity, #tobołki polne, #przetacznik bluszczykowy, #przetacznik perski


  STOSOWANIE ŚRODKA


  PSZENICA OZIMA, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME


  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 90 g/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 70-90 g/ha.


  Większą dawkę stosować w przypadku nasilonego występowania miotły zbożowej, przetaczników oraz do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej zaawansowanej fazie rozwojowej.


  Termin stosowania: W pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 1-go kolanka (BBCH 21-30).


  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  RASSEL 100 SC to selektywny herbicyd o działaniu układowym do stasowania nalistnego. Formulacja środka to koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).


  Zawartość substancji czynnej:


  florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 100 g/l (9,26%)


  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B.


  DZIAŁANIE NA CHWASTY


  Florasulam należy do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS). W roślinie powoduje zahamowania syntezy aminokwasów odgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w biosyntezie białek.


  Pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie.


  Wkrótce po zabiegu hamuje wzrost i rozwój chwastów.


  W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody widoczne efekty działania środka są szybkie – całkowite zniszczenie chwastów następuję po 7- 10 dniach. Natomiast w warunkach niskich temperatur (około 4°C) całkowite zniszczenie chwastów wrażliwych następuje po około 3 tygodniach.


  Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.  • Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  • Chwasty średnioodporne: jasnota różowa, przetacznik perski.

  • Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik polny.

  STOSOWANIE ŚRODKA


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.


  Pszenica ozima


  Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liścia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 13-31).


  Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/ha.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Pszenżyto ozime


  Termin stosowania: środek stosować od fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 24-31).


  Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/ha.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):


  Pszenica ozima, pszenżyto ozime – nie dotyczy


  1.  Strategia zarządzania odpornością:


  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:  • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,

  • stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

  • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,

  • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

  • stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

  • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),

  • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

  • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

  • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

  • używać kwalifikowanego materiału siewnego,

  • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,

  • informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

  • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

  2. Środka nie stosować:  • na rośliny mokre, chore i uszkodzone,

  • w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,

  • w temperaturze powietrza poniżej 4°C i powyżej 25°C,

  • w czasie nadmiernej suszy,

  • po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

  3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  NASTĘPSTWO ROŚLIN


  Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.


  W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po upływie 30 dni od wykonania zabiegu oraz wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 1 kg

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „PAKIET TOTO 75SG (2X90 gr) + RASSEL 100 sc 100 ml”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *