Pakiet Fenoxin 110 EC (2X1L) + TOTO 75 SG (2X90 gr) + RASSEL 100 SC 150ML

498,00

Brak w magazynie

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 498,00 SKU: ŚORO-PAKIET FENOXIN + RASSEL Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (Pakiet Fenoxin 110 EC (2X1L) + TOTO 75 SG (2X90 gr) + RASSEL 100 SC 150ML)

  UWAGA – SUPER KOMPLETNY PAKIET NA 3 HA – NAJNOWSZY PAK OFEROWANY PRZEZ FIRMĘ INNVIGO!!!


  Zestaw handlowy: FENOXINN 110 EC + TOTO 75 SG + RASSEL 100 EC: 2 x 1 l + 2 x 90G + 0,15 l


  Kompleksowe zwalczanie chwastów jednoliściennych, w tym chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej i owsa głuchego oraz chwastów


  dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych!!!


  Produkt oryginalny. Posiadacz zezwolenia INNVIGO Sp. z o.o.


  FENNOXINN 110 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania


  rocznych chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Środek


  przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


  Zawartość substancji czynnej: fenoksaprop-P- etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 110 g/l (10,8%)


  TOTO 75 SG


  Zawartość substancji czynnych: tifensulfron metylu – 6,2%,  metsulfron metylu –  6,8%


  TOTO 75 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie przeznaczony do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej.


  Środek Toto 75 SG stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.


  RASSEL 100 SC


  RASSEL 100 SC to selektywny herbicyd o działaniu układowym do stasowania nalistnego. Formulacja środka to koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).


  Zawartość substancji czynnej:


  florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 100 g/l (9,26%)


  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B


  Florasulam należy do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS). W roślinie powoduje zahamowania syntezy aminokwasów odgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w biosyntezie białek.


  Pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie.


  Wkrótce po zabiegu hamuje wzrost i rozwój chwastów.


  W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody widoczne efekty działania środka są szybkie – całkowite zniszczenie chwastów następuję po 7- 10 dniach. Natomiast w warunkach niskich temperatur (około 4°C) całkowite zniszczenie chwastów wrażliwych następuje po około 3 tygodniach.


  Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.  • Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  • Chwasty średnioodporne: jasnota różowa, przetacznik perski.

  • Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik polny.

  UWAGA


  Zestaw handlowy na 3 ha : FENOXINN 110 EC + TOTO 75 SG + RASSEL 100 EC: 2 x 1 l + 2 x 90g + 0,15 l


  Kompleksowe zwalczanie chwastów jednoliściennych,


  w tym chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej i owsa głuchego


  oraz chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych!!!


  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2017r. poz.50 z późn.zm.).


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  Kupując środki ochrony roślin oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz w/w kwalifikacje.

  Waga 6 kg

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „Pakiet Fenoxin 110 EC (2X1L) + TOTO 75 SG (2X90 gr) + RASSEL 100 SC 150ML”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *