Pakiet 5HA YODO 100 OD (2X0,25 ML)+ Fundamentum 700 WG 150 gr

676,00

SELEKTYWNY PREPARAT CHWASTOBÓJCZY KTÓRY SKŁADA SIĘ Z AŻ CZTERECH NIEZAWODNYCH SUBSTANCJI CZYNNYCH. JEST TO KOMPLETNY ŚRODEK NA CHWASTY DWULIŚCIENNE I NIEKTÓRE JEDNOLIŚCIENNE W ZBOŻACH OZIMYCH

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 676,00 SKU: Śoro-yodo + Fundamentum 5 ha Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (Pakiet 5HA YODO 100 OD (2X0,25 ML)+ Fundamentum 700 WG 150 gr)

  Zestaw mocy na 5 ha to Yodo 100 OD + Fundamentum 700 WG w pakiecie z produktami Adjusafner i Asystent+ to innowacyjny, skuteczny i funkcjonalny oprysk do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych


  FUNDAMENTUM 700WG :


  SUBSTANCJA CZYNNA: tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg (40,0%) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 135 g/kg (13,5%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 165 g/kg (16,5%)


  YODO 100OD:


  Zawartość substancji czynnej: jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 100 g/l (9,26%)


  FUNDAMENTUM:


  Zawartość substancji czynnych:


  tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg (40,0%)


  metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 135 g/kg (13,5%)


  florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 165 g/kg (16,5%)


  Skuteczny herbicyd do zbóż


  Czym powinien charakteryzować się skuteczny herbicyd do wczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach?  • eliminacją szerokiego spektrum chwastów

  • aktywnością również w niskich temperaturach

  • zapewnieniem bezpieczeństwa upraw

  Fundamentum 700 WG to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul rozpuszczalnych w wodzie (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne tribenuron-metylowy, metsulfuron-metylowy i florasulam zaliczane są do grupy B.


  Środek chwastobójczy w zbożach jarych i ozimych


  Herbicyd trójskładnikowy do zbóż zawiera trzy substancje czynne zaliczane do grupy inhibitorów działania enzymu syntetazy acetylomleczanowej (ALS) tribenuron-metylowy, metsulfuron-metylowy i florasulam. Środek pobierany jest przez liście chwastów i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2-4 tygodni od zastosowania. Szybkość efektu chwastobójczego zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania uzyskuje się stosując oprysk do zbóż jarych i ozimych na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16). Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność.


  Pszenica jara, jęczmień jary przy użyciu z adiuwantem:


  Chwasty wrażliwe:


  komosa biała, jasnota różowa, ostrożeń polny, niezapominajka polna, rumianek pospolity, mak polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku, poziewnik szorstki, maruna bezwonna, przytulia czepna.


  Chwasty średniowrażliwe:


  chaber bławatek, fiołek polny, przetacznik perski, miotła zbożowa, bodziszek drobny, rdestówka powojowata.


  Chwasty średnioodporne:


  przetacznik polny.


  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime:


  zastosowanie w mieszaninie z adiuwantem:


  Chwasty wrażliwe:


  nawrot polny, jasnota różowa, dymnica pospolita, ostrożeń polny, rumianek pospolity, tobołki polne, rdestówka powojowata, mak polny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, maruna bezwonna, niezapominajka polna, poziewnik szorstki.


  Chwasty średniowrażliwe:


  rdest ptasi, przetacznik polny, fiołek polny, przetacznik perski, miotła zbożowa, bodziszek drobny.


  Dawkowanie


  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime


  Termin stosowania: środek stosować od początku krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 21-39).


  a)Zastosowanie pojedynczo Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.Liczba zabiegów: 1


  b)Zastosowanie w mieszaninie z adiuwantem Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:Fundamentum700 WG 25 g/ha + Asystent+ 0,1 l/ha Liczba zabiegów: 1


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Pszenica jara, jęczmień jary


  Termin stosowania: środek stosować od początku krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32).


  a)Zastosowanie pojedynczo Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.Liczba zabiegów: 1


  b)Zastosowanie w mieszaninie z adiuwantem Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:Fundamentum700 WG 25 g/ha + Asystent+ 0,1 l/ha


  Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  YODO


  Zawartość substancji czynnej:


  jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 100 g/l (9,26%)


  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).


  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy B.


  DZIAŁANIE NA CHWASTY


  Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek.


  Środek jest pobierany głównie poprzez liście, w mniejszym stopniu przez korzenie, a następnie szybko przemieszczany w roślinie powodując zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów.


  Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści.


  Najskuteczniej niszczy chwasty roczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14 – 28 dni.


  Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej chwastów, panujących warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza.  • Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  • Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski.

  • Chwasty średnioodporne: przetacznik polny, wyczyniec polny.

  • Chwasty odporne: chaber bławatek.

  STOSOWANIE ŚRODKA


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


  Środek przeznaczony do stosowania wyłącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu (Adjuwant super lub Adjusafner) w maksymalnej dawce 0,1 l/ha.


  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime


  Termin stosowania: opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do początku fazy strzelania w źdźbło (do BBCH 30).


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:


  Yodo 100 OD 0,1 l/ha + Adjuwant super / Adjusafner 0,1 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  NASTĘPSTWO ROŚLIN


  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnym cyklu zmianowania.


  W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki (na głębokość 25 cm), można uprawiać pszenicę jarą lub jęczmień jary.


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):


  Nie dotyczy


  1. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.


  2. Strategia zarządzania odpornością


  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy, zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą należy:  • postępować ściśle ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin

  • stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

  • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,

  • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),

  • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

  • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

  • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

  • używać kwalifikowanego materiału siewnego,

  • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,

  • informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

  • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

   3. Nie stosować środka:


  • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,

  • w okresie występowania przymrozków,

  • w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,

  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

  • przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu.

  4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 2 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „Pakiet 5HA YODO 100 OD (2X0,25 ML)+ Fundamentum 700 WG 150 gr”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Może spodoba się również…