NIKITA PLUS PAK 2,5 HA

329,00

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 329,00 SKU: ŚORO-NIKITA PAK 2 Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (NIKITA PLUS PAK 2,5 HA)
    NIKITA PLUS PAK NA 2,5HA


  OPAKOWANIE: NIKITA 562,5 WG 1KG + ADIGOR 440 EC 3X1L


  PAKIET SPRAWDZONY W DZIAŁANIU JAKO ROZWIĄZANIE NA 2,5HA


  PAKIET CHWASTOBÓJCZY, POWSCHODOWY ZWALCZAJĄCY CHWASTY JEDNO I DWULIŚCIENNE W UPRAWIE KUKURYDZY


  W skład pakietu wchodzi: Nikita 562,5 WG 1KG + Adigor 440 EC 3x1L


  Pakiet Nikita 562,5 WG + Adigor 440 EC to pakiet składający się z herbicydu selektywnego oraz adiuwantu. Zestaw pozwala na zwalczanie chwastów w uprawie kukurydzy, co zwiększa wydajność uprawy i poprawia plon.


  Rekomendowana dawka Pakietu: Nikita 562,5 WG 0,4 kg/ha + Adigor 440 EC 1,0/1,5l/ha


  Nikita 562,5 WG to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany dolistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna dikamba zaliczana jest do grupy 4 (dawnej grupy O); substancja mezotrion do grupy 27 (dawnej grupy F2), a substancja nikosulfuron do grupy 2 (dawnej grupy B).


  Adigor 440 EC to adiuwant obniżający napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej środka chwastobójczego, poprawiając równomierność pokrycia powierzchni opryskiwanych liści chwastów i ułatwiając wnikanie środka do rośliny. Adigor wpływa również na przemieszczanie środka chwastobójczego w roślinie, zwiększając tym samym skuteczność działania środka chwastobójczego.


  Zawartość substancji czynnych środka ochrony roślin Nikita 562,5 WG:  • Dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 312,5 g/kg (31,3%),

  • Mezotrion (związek z grupy pochodnych trójketonów) – 150 g/kg (15%),

  • Nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 100 g/kg (10%).

  Korzyści stosowania Nikita Plus Pak:  • duża efektywność działania środka wynikająca z zawartości 3 substancji aktywnych o różnym sposobie działania,

  • odmienne działanie substancji czynnych przeciwdziała powstawaniu odporności chwastów,

  • wczesna eliminacja chwastów sprzyja lepszemu wzrostowi młodych roślin kukurydzy,

  • środek można stosować łącznie z innymi herbicydami, aby rozszerzyć spektrum zwalczanych chwastów,

  • szerokie spektrum zwalczania chwastów, zarówno jednoliściennych, jak i dwuliściennych.

  Nikita 562,5 WG – na jakie chwasty działa? Działanie na chwasty:


  Środek zawiera trzy substancje czynne należące do różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Dikamba zaliczana jest do inhibitorów wzrostu i rozwoju. W roślinie powoduje zakłócenia podziału komórek, co w efekcie prowadzi do deformacji liści i łodyg, zahamowania wzrostu, karłowacenia, a następnie chloroz, nekroz i zasychania roślin. Mezotrion pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Nikosulfuron pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Wzrost i rozwój chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Pierwsze objawy działania środka można zaobserwować po 4-6 dni po zabiegu, natomiast pełne zamieranie chwastów następuje do 4 tygodni od zastosowania. Szybkość efektu chwastobójczego zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów.


  Aplikacja w mieszaninie zbiornikowej z adiuwantem Adigor 440 EC w dawce 1,0 l/ha:


  Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, rdest plamisty, samosiewy rzepaku ozimego, słonecznik zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica zielona, zaślaz pospolity.


  Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, lepnica biała, przetacznik perski, rdestówka powojowata, włośnica sina, wyczyniec polny.


  Chwasty średnio odporne: rdest ptasi.


  Aplikacja w mieszaninie zbiornikowej z adiuwantem Adigor 440 EC w dawce 1,5 l/ha:


  Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielkolistna, kurzyślad polny, przetacznik perski, rdest plamisty, samosiewy rzepaku ozimego, słonecznik zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica zielona, zaślaz pospolity.


  Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, lepnica biała, rdest ptasi, rdestówka powojowata, włośnica sina, wyczyniec polny.


  Dawkowanie herbicydu Nikita 562,5 WG – jak stosować?


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


  Kukurydza


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,4 kg/ha


  Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej, w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14)


  Środek przeznaczony do stosowania w mieszaninie z adiuwantem Adigor 440 EC:  • Nikita 562,5 WG 0,4 kg/ha + Adigor 440 EC 1,0,

  • Nikita 562,5 WG 0,4 kg/ha + Adigor 440 EC 1,5.

  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Następstwo roślin i okres karencji środka Nikita 562,5 WG:


  W roku, w którym wykonano zabieg nie można uprawiać pomidorów i tytoniu. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać kukurydzę lub zboża ozime. W przypadku uprawy zbóż ozimych przed ich siewem należy przeprowadzić orkę. W przypadku uprawy roślin wrażliwych tj. buraka, strączkowych, rzepaku ozimego, słonecznika i warzyw oraz wcześnie sianych zbóż, możliwe jest wystąpienie uszkodzeń.


  Okres karencji: niewymagany.


  UWAGA WAŻNE:


  1. Środek może być stosowany nie częściej niż co trzy lata na tym samym polu.


  2. Środka nie stosować w ochronie kukurydzy cukrowej.


  3. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:


  – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanej liczbie zabiegów, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów oraz w wyłącznie w zalecanych mieszaninach zbiornikowych,


  – dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzję o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,


  – stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),


  – stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej.


  4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,


  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


  Środka nie stosować:


  – w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem,


  – na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lubsuszę,


  – podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

  Ważna informacja
  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w ww. ustawie  o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych.

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania danego środka ochrony roślin.

  Waga 5 kg
  Wymiary 30 × 30 × 30 cm

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „NIKITA PLUS PAK 2,5 HA”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *