NEXIDE 60CS 0,5 L

128,00

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 128,00 SKU: ŚORO-NEXIDE 500 ML Kategorie: , , ,

Zapytaj o produkt (NEXIDE 60CS 0,5 L)  Nexide 60 CS 500 ml


  INSEKTYCYD w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.


  Zawartość substancji czynnej:  • gamma-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 60 g/l (5,92 %).

  Substancja niebędąca substancją czynną:  • solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne; frakcja naftowa – niespecyfikowana.
  STOSOWANIE ŚRODKA


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime  • Mszyca zbożowa

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 – 80 ml/ha.


  Termin stosowania: po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).  • Skrzypionki

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 – 80 ml/ha.


  Termin stosowania: od początku wylęgania się larw skrzypionek, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Żyto ozime  • Mszyca zbożowa

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 80 ml/ha.


  Termin stosowania: po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Rzepak ozimy  • Chowacz brukwiaczek

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60- 80 ml/ha.


  Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest drugie międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 32-39).  • Słodyszek rzepakowy

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60- 80 ml/ha.


  Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH


  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik


  Rzepak jary  • Chowacz brukwiaczek

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50- 80 ml/ha.


  Termin stosowania wiosna Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 32-39)  • Chowacz czterozębny

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50- 80 ml/ha.


  Termin stosowania wiosna Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją od fazy liścieni całkowicie rozwiniętych do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 32-59).  • Słodyszek rzepakowy

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50- 80 ml/ha.


  Termin stosowania wiosna Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):  • rzepak ozimy, rzepak jary – 28 dni

  • pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime – 28 dni
  „Ze środków ochrony roślin mogą korzystać tylko osoby które ukończyły 18 lat. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu”


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020, poz. 2097) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

  Waga 1 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „NEXIDE 60CS 0,5 L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *