Mocarz 75WG 600 GR

267,00

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 267,00 SKU: ŚORO-0000000352 Kategorie: , , ,

Zapytaj o produkt (Mocarz 75WG 600 GR)  Mocarz 75 WG 600 g


  Środek chwastobójczy stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych


  w zbożach ozimych i jarych oraz w kukurydzy.


  Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


  Zawartość substancji czynnych:  • Tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) -25 %(250 g/kg)

  • Dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) -50 %(500 g/kg

  Zalety produktu  • niski koszt zabiegu na hektar

  • skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych, w tym uciążliwych gatunków

  • ta sama niska dawka w zbożach i kukurydzy

  • nowoczesna formulacja – granule łatwo rozpuszczalne w wodzie

  Produkt skuteczny i bezpieczny w stosowaniu w łączonych zabiegach, np.:  • z regulatorami wzrostu

  • z nawozami dolistnymi

  • z insektycydami

  • z fungicydami

  • z innymi herbicydami
  OPIS DZIAŁANIA


  Mocarz75 WG jest środkiem chwastobójczymw postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej stosowanym


  nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych oraz w kukurydzy.


  Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


  DZIAŁANIE NA CHWASTY


  Mocarz 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście chwastów.


  W warunkach sprzyjających działaniu środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze objawy działania pojawiają się po upływie


  7-10 dni, a po okresie 2-4 tygodni chwasty wrażliwe zamierają.


  Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych – od fazy 2 do 4 liści.


  Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie są niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla rośliny uprawnej.


  Chwasty wrażliwe:


  gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy,


  przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy ,rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku,


  stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.


  Chwasty średnio wrażliwe:


  bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny.


  Chwasty średnio odporne: ostrożeń polny, rdest ptasi.


  Chwasty odporne:


  chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy.


  STOSOWANIE ŚRODKA


  Pszenica ozima, pszenżyto ozime


  Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia zbóż.


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,2 kg/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1


  Żyto


  Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia.


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1


  Pszenica jara, jęczmień jary, owies


  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zbóż:


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1


  Kukurydza


  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 –5 liści kukurydzy


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1


  NASTĘPSTWO ROŚLIN


  Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.


  W przypadku konieczności zaorania plantacji wcześniej potraktowanej środkiem Mocarz 75 WG


  (w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po upływie 2 miesięcy od momentu zastosowania


  środka można uprawiać wszystkie rośliny, za wyjątkiem buraka cukrowego, buraka pastewnego,rzepaku, gorczycy i grochu.


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ


  1. Wyższa wilgotność gleby i powietrza oraz wyższe temperatury zwiększają skuteczność działania środka.


  2. Opady deszczu 4 godziny po wykonaniu zabiegu nie wpływają negatywnie na skuteczność działania środka.


  3. W warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie


  objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin.


  4. Co roczne stosowanie herbicydu Mocarz WG na tym samym polu może doprowadzić do uodpornienia się chwastów


  na substancje czynne herbicydu.


  5. Środka nie stosować:?na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę,


  choroby czy szkodniki,?przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich.


  6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,?nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach


   


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 1 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „Mocarz 75WG 600 GR”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *