Makler 250 SE 5 L

480,00

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 480,00 SKU: ŚORO- Makler 250 SE 5 L Kategorie: , , ,

Zapytaj o produkt (Makler 250 SE 5 L)
  MAKLER 250 SE jest fungicydem w formie zawiesinoemulsji o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.


  Zawartość substancji czynnej:


  azoksystrobina – (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (23,83 %)


  stosowanie środka


  Pszenica ozima


  Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania)


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia, gdy wykształcone jest 50% pylników (BBCH 30-65). Środek stosować 1-2 razy w sezonie, wiosną, odstęp między zabiegami powinien wynosić 14-28 dni.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Pszenżyto ozime


  Rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania)


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia, gdy wykształcone jest 50% pylników (BBCH 30-65). Środek stosować 1-2 razy w sezonie, wiosną, odstęp między zabiegami powinien wynosić 14-28 dni.


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Jęczmień jary


  Rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, wiosną 1-2 razy w sezonie, od początku fazy strzelania w źdźbło do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 30-59), odstęp między zabiegami powinien wynosić 14-28 dni.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Rzepak ozimy


  czerń krzyżowych, szara pleśń


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób,1 raz w sezonie na wiosnę, od fazy pełni kwitnienia, gdy 50% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych, starsze płatki opadają do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 65–71).


  Liczba zabiegów: 1


  zgnilizna twardzikowa


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo w fazie widocznych nadal zamkniętych pojedynczych pąków kwiatowych – kwiatostany boczne do fazy pełni kwitnienia, gdy 50% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych, starsze płatki opadają (BBCH 58-65).


  Liczba zabiegów: 1


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):


  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary: 35 dni


  Rzepak ozimy: 35 dni


  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): zielonych części rzepaku nie przeznaczać na paszę.


  Środka nie stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.


  Celem uzyskania najwyższej skuteczności działania środka, opryskiwać rośliny do całkowitego pokrycia ich cieczą użytkową (efekt zroszenia powierzchni).


  Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,


  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


  Zalecana temperatura powietrza podczas zabiegu 11 °C – 23 °C.


  Wystąpienie przymrozków bezpośrednio przed lub po wykonaniu zabiegu może obniżyć jego skuteczność.


  zawiera substancję czynną z grupy strobiluryn (fungicydy QoI, grupa FRAC 11). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się stosować do ochrony zbóż środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z tych grup do maksymalnie w dwóch zabiegach w sezonie. Ponadto zaleca się:


  – stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych (profilaktycznie),


  – nie stosować środka w dawkach niższych niż jest zalecana na etykiecie, stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 6 kg

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „Makler 250 SE 5 L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *