MAJOR 300SL 1 L

163,00

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 163,00 SKU: ŚORO-MAJOR 300SL Kategorie: , , ,

Zapytaj o produkt (MAJOR 300SL 1 L)
  MAJOR 300 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowanym nalistnie.


  Zawartość substancji czynnej:


  chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l (26,13%)


  działanie na chwasty


  Środek pobierany jest przez liście chwastów. Substancja czynna środka hamuje działanie naturalnych hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Środek zakłóca wiele procesów zachodzących w roślinie, w tym procesy podziału komórek, syntezy białek i kwasów nukleinowych i proces oddychania na poziomie komórkowym. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.


  Rzepak ozimy


  Zastosowanie jesienią:


  Środek stosowany w mieszaninie: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha


  Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna


  Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna


  Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski, tasznik pospolity


  Środek stosowany w mieszaninie: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha + Mezzo 500 SC/ Mezotop 500 SC/ Metax 500 SC 1,5 l/ha


  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna


  Chwasty średniowrażliwe: mak polny, tasznik pospolity


  Chwasty średnioodporne: fiołek polny


  Chwasty odporne: bodziszek drobny


  Zastosowanie wiosną:


  Środek stosowany samodzielnie w dawce 0,3-0,4 l/ha


  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, rumian polny, rumianek pospolity


  Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity


  Środek stosowany w mieszaninie: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha


  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity


  Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny


  Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, tasznik pospolity


  Pszenica ozima


  Środek stosowany samodzielnie w dawce 0,3-0,4 l/ha


  Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna, psianka czarna,, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa


  Chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny


  Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny


  Burak cukrowy


  Środek stosowany samodzielnie w dawce 0,3-0,4 l/ha lub w dawce 3 x 0,2 l/ha


  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, ostrożeń polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa


  Chwasty odporne: komosa biała, mak polny, rdest kolankowy


  stosowanie środka


  Rzepak ozimy


  Środek zastosować w jednym z następujących terminów:


  1. jesienią, od fazy 3. liścia do fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 13-14).


  Środek zastosować wyłącznie w mieszaninie w następujących dawkach:


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha


  lub


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha + Mezzo 500 SC/ Mezotop 500 SC/ Metax 500 SC 1,5 l/ha


  2. wiosną, po ruszeniu wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych (pąki kwiatowe zamknięte w liściach – BBCH 50).


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha


  W celu podniesienia skuteczności zaleca się zastosowanie środka MAJOR 300 SL łącznie ze środkiem Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL w dawkach:


  MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL SL 0,078 l/ha.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (jesień lub wiosna)


  UWAGA: ujemne lub niskie temperatury występujące kilka dni po aplikacji w rzepaku mogą skutkować wystąpieniem przemijających objawów fitotoksyczności, które nie mają wpływu na plonowanie.


  Pszenica ozima


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha


  Termin stosowania: zabieg wykonywać wiosną od początku krzewienia do końca fazy krzewienia zboża (BBCH 20-29).


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Burak cukrowy


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha


  Termin stosowania: zabieg wykonywać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14).


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Środek można również zastosować w sekwencji trzech zabiegów:


  Maksymalna / zalecana dawka dla trzykrotnego zastosowania: pierwszy zabieg 0,2 l/ha, drugi zabieg 0,2 l/ha, trzeci zabieg 0,2 l/ha.


  Termin stosowania: pierwszy zabieg wykonać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14), a następne zabiegi na kolejne wschody chwastów.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (tylko przy stosowaniu w dawce 0,2 l/ha)


  Odstęp między zabiegami: 6 – 10 dni


  następstwo roślin


  Po zbiorze roślin chronionych środkiem MAJOR 300 SL w tym samym sezonie wegetacyjnym nie wysiewać roślin strączkowych (groch, fasola, wyka, lucerna itp.) oraz psiankowatych (ziemniak, pomidor itp.)


  Roślinami następczymi jesienią tego samego roku kalendarzowego mogą być zboża i rzepak lub inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środków zawierających chlopyralid.


  Środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.


  W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem na tym samym polu można uprawiać: rzepak, zboża lub burak cukrowy oraz inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środków zawierających chlopyralid.


  W przypadku stosowania mieszaniny ze środkami Mezzo 500 SC/ Mezotop 500 SC/ Metax 500 SC lub Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tych środków.


  środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy


  Środka nie stosować na roślinach mokrych oraz uszkodzonych przez choroby i szkodniki, w mieszaninach z nawozami.


  Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie zioła i niektóre warzywa. Opryskiwać podczas bezwietrznej pogody. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


  Substancja czynna środka chlopyralid należy do chemicznej grupy O (syntetyczne auksyny) wg. HRAC.


  W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się m. in. stosowanie środka wyłącznie w zalecanych dawkach oraz rotacyjne stosowanie na danym stanowisku środków chwastobójczych, zawierających substancje czynne z różnych grup, o odmiennych mechanizmach działania.


  Nie stosować środka na rośliny mokre oraz w temperaturze powyżej 25 °C.


  Zaleca się stosowanie środka w temperaturze 10 °C – 12 °C.


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 1,5 kg

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „MAJOR 300SL 1 L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *