KORON 100 SC 1 L

200,88

Skuteczny perytroid w ochronie przed szkodnikami

Zapytaj o produkt (KORON 100 SC 1 L)
  Zawartość substancji czynnej:
  deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 100 g/l (9,53%)


  INFORMACJE O PRODUKCIE


  KORON 100 SC to insektycyd w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny przeznaczonym do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo.


  Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna deltametryna zaliczana jest do grupy blokerów kanałów sodowych, IRAC 3A.


  STOSOWANIE ŚRODKA


  Pszenica ozima
  Skrzypionki (skrzypionka zbożowa)


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  Termin stosowania: środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (BBCH 49) do końca fazy dojrzałości mlecznej (BBCH 79).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Jęczmień jary
  Skrzypionki (skrzypionka zbożowa)


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  Termin stosowania: środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 45) do fazy pełnej dojrzałości mlecznej (BBCH 75).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Ziemniak
  Larwy stonki ziemniaczanej


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od początku fazy rozwoju kwiatostanu (widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe) do fazy otwarcia się połowy kwiatów pierwszego kwiatostanu (BBCH 51-65).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Rzepak ozimy
  Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodników w rzepaku ozimym.
  pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
  Termin stosowania: środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15).
  Liczba zabiegów: 1


  słodyszek rzepakowy


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  Termin stosowania: środek zastosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach od fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (główny kwiatostan), nadal zamknięte do fazy widocznych pierwszych płatków, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) (BBCH 55-59) .
  Liczba zabiegów: 1.


  pryszczarek kapustnik


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, do końca fazy gdy 20% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-72).
  Liczba zabiegów: 1.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH


  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych  ponosi wyłącznie jego użytkownik 


  Kapusta głowiasta
  Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
  Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy początku tworzenia się główki do fazy osiągnięcia przez główki typowej wielkości, kształtu i twardości (BBCH 41-49).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Pomidor, oberżyna uprawiane w polu
  Stonka ziemniaczana, słonecznica orężówka, mszyce


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy siewki do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 10-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Ogórek, cukinia uprawiane w polu
  Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy siewki do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 10-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Pomidor, oberżyna uprawiane w szklarni
  Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, mszyce, miniarki, piętnówki, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy siewki do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 10-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Ogórek, cukinia uprawiane w szklarni
  Wciornastek zachodni, wciornastek tytoniowiec, mszyce, miniarki, mączlik szklarniowy, ziemiórki


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy siewki do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 10-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Tytoń
  Wciornastek tytoniowiec, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy siewki do momentu gdy więcej niż 90% torebek nasiennych jest brązowych (BBCH 10-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Rośliny ozdobne
  mączlik szklarniowy, wciornastki, miodówki, pryszczarki, czerwce, opuchlaki, liściożerne gąsienice (larwy motyli)


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy siewki do osiągnięcia pełnej dojrzałości (BBCH 10-89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Rośliny energetyczne
  Mszyca wierzbowo-korowa, mszyca wierzbowa pospolita, pienik wierzbowy, pienik olchowiec, krytoryjek olchowiec, rynnice, chrabąszcz majowy, jątrewka pospolita, jątrewka wilklinówka, niekreślanka wierzbówka, ogrodnica niszczylistka, pryszczarek wierzbowiak brzeżkowiak, przeziernik mróweczka, śluzownica lipowa, zgrzypik twardokrywka


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
  Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy siewki do końca okresu wegetacji (> BBCH 10).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Szkółki drzew iglastych, szkółki drzew liściastych, krzewy ozdobne
  Chrabąszcz majowy, guniak czerwczyk, szeliniak sosnowiec, smoliki, barczatka sosnówka, borecznik sosnowy, brudnica mniszka, zasnuje, osnuje, zwójki sosnowe, rozwałek korowiec, choinek szary, ogrodnica niszczylistka, bawełnica korówka, wciornastki, pryszczarki, mszyce


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy siewki do końca okresu wegetacji (> BBCH 10).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  rzepak ozimy – 45 dni,
  pszenica ozima, jęczmień jary – 30 dni,
  ziemniak – 7 dni,
  kapusta głowiasta – 14 dni,
  pomidor, oberżyna, ogórek, cukinia – 3 dni,
  tytoń, rośliny ozdobne, rośliny energetyczne, szkółki drzew iglastych, szkółki drzew liściastych, krzewy ozdobnenie wymagany.  1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC.

  2. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza kłująco-ssących) zabieg wykonać dokładnie, tak aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

  3. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.

  4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.  1. Środek zawiera substancję czynną deltametryna, związek z grupy pyretroidów (wg IRAC grupa 3A – substancje działające na układ nerwowy owada – modulatory kanałów sodowych). W ramach strategii przeciwdziałania odporności m. in. zaleca się stosowanie środka:

  – wyłącznie w zalecanej dawce,
  – przemiennie z innymi środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne z innych grup, o odmiennym mechanizmie działania.


   


  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”


  „W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).”

  Waga 2 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „KORON 100 SC 1 L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *