Halvetic 20 L

810,00

Brak w magazynie

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 810,00 SKU: Śoro-halvetic Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (Halvetic 20 L)
   

  Zawartość substancji czynnej:


  glifosat (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) w formie soli izopropyloaminowej – 180 g (14,83 %)


  Halvetic zawiera 180 g glifosatu w formie soli izopropyloaminowej oraz już wbudowane zwilżacze i siarczan amonu, na ogół dodawany przez użytkowników osobno, co poprawia łatwość jego stosowania. Dawka produktu jest uzależniona od rodzaju chwastów, uprawy oraz stopnia zachwaszczenia i wynosi od 1,5 litra/ha do 6 litrów/ha. Środek jest pobierany przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 2-4 tygodniach.


  DZIAŁANIE NA CHWASTY


  Dawka 1,5 l/ha:


  Chwasty wrażliwe chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, rdest ptasi


  Chwasty średnio wrażliwe chaber bławatek, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny


  Dawka 2,5 l/ha:


  Chwasty wrażliwe chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa


  Chwasty średnio wrażliwe tobołki polne, wyczyniec polny.


  Dawka 3,0 l/ha:


  Chwasty wrażliwe chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.


  Chwasty średnio wrażliwe wyczyniec polny


  Dawka 4,0 l/ha:


  Chwasty wrażliwe bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.


  Chwasty średnio wrażliwe babka lancetowata, życica trwała.


  Chwasty odporne koniczyna polna, pięciornik gęsi.


  Dawka 5,0 l/ha:


  Chwasty wrażliwe babka lancetowa, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.


  Chwasty średnio wrażliwe życica trwała.


  Chwasty odporne koniczyna polna


  Dawka 6,0 l/ha:


  Chwasty wrażliwe babka lancetowata, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.


  Chwasty średnio wrażliwe życica trwała.


  STOSOWANIE ŚRODKA


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


  Uwaga:


  Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.


  Dawkę środka dobrać do wrażliwości dominujących w danej uprawie gatunków chwastów.


  Kukurydza


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.


  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 – 3,0 l/ha.


  Termin stosowania: środek stosować po siewie ale przed wschodami kukurydzy (BBC 00-09).


  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha..


  Uwagi:


  1. Niższa z zalecanych dawek preparatu dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.


  2. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.


  3. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm


  Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.


  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 – 4,0 l/ha.


  Termin stosowania: Środek stosować po zbiorze rośliny uprawnej do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych szczególnie w przypadku zwalczania chwastów wieloletnich (w tym głównie perzu). W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość minimum 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.


  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.


  Sady jabłoniowe i gruszowe


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.


  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 – 6,0 l/ha.


  Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w rozwoju.


  Uwagi:


  1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.


  2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.


  Tereny nieużytkowane rolniczo (torowiska tramwajowe, place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie)


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.


  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 – 6,0 l/ha.


  Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres


  wegetacji.


  Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.


  W przypadku dużego udziału chwastów wieloletnich w celu zapewnienia trwałego efektu ich zwalczania, zaleca się oprysk w drugiej połowie wegetacji.


  Środek stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy plecakowych. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować 2% stężenie cieczy użytkowej czyli np. dawkę 0,2 l środka na 10 litrów wody.


  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.


  NASTĘPSTWO ROŚLIN


  Na polu, na którym stosowano środek można uprawiać wszystkie rośliny.


  Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć po 2 dniach, gdy na polu zwalczano chwasty roczne i po 5 dniach, gdy zwalczano chwasty wieloletnie. W przypadku, gdy na polu zwalczano jednocześnie chwasty roczne i wieloletnie zabiegi uprawowe wykonać po 5 dniach.


  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: 2 – 5 dni.


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI


  STOSOWANIA


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):


  Sady jabłoniowe i gruszowe – 7 dni


  Pozostałe zastosowania – nie wymagany


   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie.” “W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), kupującym może być jedynie i osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)

  Waga 24 kg

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „Halvetic 20 L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *