Gold 450 EC 1 l

69,00

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 69,00 SKU: ŚORO-0000000067 Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (Gold 450 EC 1 l)
  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:


  2,4-D w formie estru (związek z grupy fenoksykwasów) – 360 g/l,


  fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 90 g/l.


  Opis działania


  Środek jest herbicydem o działaniu systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie chwastu. Środek działa głównie poprzez liście chwastów, lecz w warunkach wysokiej wilgotności gleby może działać także poprzez korzenie. Fluroksypyr blokuje auksyny, tj. hormony roślinne odpowiedzialne za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje wstrzymanie syntezy aminokwasów i białek. 2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin.


  Obie substancje biologicznie czynne działają jednakowo skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej.


  Pierwsze efekty działania są widoczne już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach wzrostu: od fazy 2 do 8 liści (przytulia czepna do fazy 8 okółków, chwasty rumianowate do fazy rozety o średnicy około 5 cm).


  Intensywność działania środka zależy od terminu wykonania zabiegu, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.


  Chwasty wrażliwe np.: bniec biały, chaber bławatek (w fazie 2-8 liści), gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny, stulicha psia, tobołki polne, samosiewy rzepaku.


  Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek (w starszych fazach), fi ołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik polny.


  Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne.


  Zakres stosowania, terminy i dawki


  UWAGA:


  Środek może powodować częściowe zahamowanie wzrostu oraz odbarwienia blaszek u niektórych odmian zbóż.


  W niektórych odmianach zbóż środek może powodować obniżenie plonu ziarna.


  PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, PSZENŻYTO JARE, OWIES


  Opryskiwać od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż.


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,25 l/ha.


  Wyższe z zalecanych dawki środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO


  Opryskiwać wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy pierwszego kolanka.


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,25 l/ha.


  Wyższe z zalecanych dawki środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Uwaga:


  Na tren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich przez 21 dni od opryskiwania


  Przeciwwskazania


  Środka nie stosować:


  w temperaturze powietrza poniżej 8°C i powyżej 25°C,


  po nocnych przymrozkach i przed spodziewanymi przymrozkami,


  w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,


  na rośliny mokre, chore i uszkodzone,


  w czasie nadmiernej suszy,


  nie później niż na 2 godziny przed spodziewanym deszczem.


  Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,


  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 1,5 kg

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „Gold 450 EC 1 l”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *