FRAMEN 75 SG 0,075 KG tifensulfuron metylowy

198,00

Brak w magazynie

Zapytaj o produkt (FRAMEN 75 SG 0,075 KG tifensulfuron metylowy)


  Framen 75 SG 0,03 KG + ASYSTENT 200 ML  Zawartość substancji czynnej:


  tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)


  Inne substancje niebezpieczne, niebędące substancją czynną: dimetyloamina


  OPIS DZIAŁANIA


  FRAMEN 75 SG to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie (SG).


  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tifensulfuron metylowy zaliczana jest do grupy 2 (dawnej grupy B).


  działanie na chwasty


  FRAMEN 75 SG zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów.


  Środek jest pobierany głównie przez liście. Pierwsze objawy działania chwastobójczego w postaci przebarwień liści widoczne po kilku dniach od zabiegu. Pełne działanie w ciągu dwóch do czterech tygodni. Środek działa najlepiej na chwasty w fazie od dwóch do sześciu liści.  • Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rdest ptasi, rdest szczawiolistny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

  • Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, mak polny, powój polny, rdestówka powojowata, rumian polny.

  • Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

  ZASTOSOWANIE ŚRODKA


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.


  Kukurydza


  Środek stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Asystent+.


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Framen 75 SG 15 g/ha + Asystent+ w dawce 0,1 l/ha.


  Termin stosowania środka: stosować w fazach od 2 do 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):


  Nie wymagany  1. W przypadku wystąpienia wysokiej temperatury i wilgotności powietrza może wystąpić przemijające zahamowanie wzrostu oraz przebarwienia niektórych odmian kukurydzy (bez wpływu na plon).

  2. Opady deszczu wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

  3. Strategia zarządzania odpornością

  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:  • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

  • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących

   i progów szkodliwości,


  • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

  • stosować w rotacji herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),

  • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

  • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju

   i nasilenia chwastów,


  • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

  • używać kwalifikowanego materiału siewnego,

  • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,

  • informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

  • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.


  1. Środka nie stosować:


  • w kukurydzy cukrowej, kukurydzy pękającej oraz na plantacjach materiału hodowlanego (linie męskie, żeńskie itp.),

  • na rośliny pod wpływem stresu, osłabione lub uszkodzone przez mróz, suszę, zalanie wodą, zagniecenie, szkodniki lub choroby,

  • przy nierównomiernych i niewyrównanych wschodach,

  • bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny których wzrost został zahamowany na skutek niskich temperatur,

  • na mokre rośliny,

  • na rośliny z objawami fitotoksyczności po wcześniej zastosowanych pestycydach lub w wyniku pozostałości pestycydów w glebie,

  • w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,

  • z nawozami nalistnymi i stymulatorami wzrostu.


  1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych; szczególnie wrażliwa na zniesioną ciecz użytkową jest cebula, w przypadku tej rośliny bezpieczna odległość od obszaru opryskiwanego wynosi 5 m,

  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  następstwo roślin


  Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, miesiąc po zastosowaniu środka można ponownie uprawiać kukurydzę.


  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Waga 1 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „FRAMEN 75 SG 0,075 KG tifensulfuron metylowy”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *