FENOXIN 110 EC 0,5L

69,00

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 69,00 SKU: ŚORO-FENOXIN 110 EC 0,5L Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (FENOXIN 110 EC 0,5L)

  FENOXINN 110 EC OPAKOWANIE 1 L


  FENOXINN 110 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


  Zawartość substancji czynnej:


  fenoksaprop-P- etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 110 g/l (10,8%)


  DZIAŁANIE NA CHWASTY


  FENOXINN 110 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych.


  FENOXINN 110 EC niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia. Miotła zbożowa jest najlepiej zwalczana w fazie od 2 do 8 liści.


  Stosowanie środka pojedynczo


  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime


  Chwasty wrażliwe: wyczyniec polny


  Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa


  Pszenica jara, jęczmień jary


  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy


  Stosowanie w mieszankach zbiornikowych


  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime


  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polny


  Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski


  Chwasty średnioodporne: miotła zbożowa, przetacznik polny


  Pszenica jara, jęczmień jary


  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, owies głuchy, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest szczawiolistyny (rdest kolankowy), żółtlica drobnokwiatowa


  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski


  stosowanie środka


  Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime


  Termin stosowania: oprysk wykonać na wiosnę, od początku krzewienia do fazy 1 kolanka zbóż (BBCH 20-31).


  a) Stosowanie pojedynczo


  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.


  Liczba zabiegów: 1.


  lub


  b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych


  W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek FENOXINN 110 EC stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben Super 50 SG lub Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC


  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: FENOXINN 110 EC – 0,5 l/ha


  + Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG – 25 g/ha


  + Galaper 200 EC/ Fluroherb 200 EC/ Herbistar 200 EC – 0,40 l/ha.


  Liczba zabiegów: 1.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  NASTĘPSTWO ROŚLIN


  Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na której stosowano środek FENOXINN 110 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać na tym polu wszystkie rośliny.


  W przypadku łącznego zastosowania środka FENOXINN 110 EC ze środkami Trimax 50 SG (Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG) i Galaper 200 EC (Fluroherb 200 EC, Herbistar 200 EC) koniecznym jest przestrzeganie zaleceń dotyczących następstwa roślin zawartych w etykietach w/w środków ochrony roślin lub też dobór i uprawę roślin następczych należy skonsultować z posiadaczem zezwolenia.


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA


  Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka, w takich warunkach zabieg należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych terminów.


  Środka nie stosować:


  – na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki,


  – w okresie występowania przymrozków,


  – w temperaturze powyżej 28oC i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%.


  Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,


  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


  Strategia zarządzania odpornością.


  Uproszczenie uprawowe, uprawy w monokulturze, stosowanie dawek obniżonych oraz stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania mogą prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:


  – postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,


  – dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,


  – używaj różnych metod kontroli zachwaszczania w tym rotacje upraw, itp.,


  – stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,


  – informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

  Waga 1 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „FENOXIN 110 EC 0,5L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *