CORAGEN 200 SC 175 ML

279,00

Zapytaj o produkt (CORAGEN 200 SC 175 ML)
  CORAGEN 200 SC OPAKOWANIE 175 ML


  PRODUCENT: FMC


  Zawartość substancji czynnej: chlorantraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 200 g/l (18,4%)


  CORAGEN 200 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniaku, owocówki jabłkóweczki i zwójkówek w jabłoni, gąsienic bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy oraz tantnisia krzyżowiaczka w kapuście głowiastej białej. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.


  Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych.


  STOSOWANIE ŚRODKA


  Jabłoń-owocówka jabłkóweczka, zwójkówki liściowe-Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 – 175 ml/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.


  Kapusta głowiasta biała-bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica-Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 – 125 ml/ha


  Ziemniak-stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)-Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 62,5 ml/ha


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):  • Jabłoń – 14 dni,

  • Ziemniak – 14 dni,

  • Kapusta głowiasta biała – 1 dzień.

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończyły 18 lat

  Waga 0,5 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „CORAGEN 200 SC 175 ML”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.