BARISTO 500 SC 0,5 L

42,12

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 42,12 SKU: ŚORO-BARISTO 0,5 Kategorie: , , ,

Zapytaj o produkt (BARISTO 500 SC 0,5 L)  INFORMACJE O PRODUKCIE


  BARISTO 500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, będącym koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna napropamid zaliczana jest do grupy K3.


  Zawartość substancji czynnej:


  napropamid – (związek z grupy amidów) – 500 g/l (47,22 %)


  DZIAŁANIE NA CHWASTY


  Środek BARISTO 500 SC zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach co prowadzi do zahamowania syntezy kutyny i wosku kutykularnego dzięki czemu kiełki lub młode siewki pozbawione są warstwy chroniącej jej przed działaniem warunków zewnętrznych.


  Środek wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania, natomiast nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych.


  Środek niszczy nie tylko chwasty wschodzące jesienią, ale również chwasty wschodzące wiosną. Chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po wystąpieniu opadów.


  Stosowanie środka pojedyńczo  • Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdestówka powojowata, rumian polny, tasznik pospolity

  • Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, iglica pospolita, tobołki polne

  • Chwasty średnioodorne: przytulia czepna

  • Chwasty odporne: fiołek polny, mak polny

  Stosowanie środka w mieszaninie  • Chwasty wrażliwe: Chwasty średniowrażliwe:

  • bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne: fiołek polny
   
  STOSOWANIE ŚRODKA


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.


  Rzepak ozimy


  a) stosowanie środka pojedyńczo


  Termin stosowania: środek stosować jesienią, przed siewem rośliny uprawnej, na wilgotną, dobrze uprawioną glebę (bez grud).


  UWAGA: Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3 cm, a następnie wysiać rzepak.


  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 l/ha


  lub


  b) stosowanie środka BARISTO 500 SC w mieszaninie zbiornikowej w celu zwiększenia spectrum chwastobójczego


  Termin stosowania: środek stosować jesienią, najpóźniej do 3 dni po siewie na wilgotną, dobrze uprawioną glebę (bez grud)


  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:


  BARISTO 500 SC – 2,0 l/ha + Efector 360 CS lub Koncept 360 CS lub Boa 360 CS – 0,16 l/ha + Metax 500 SC lub Mezzo 500 SC lub Mezotop 500 SC – 1,0 l/ha.


  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  W przypadku stosowania w mieszaninie zbiornikowej należy uwzględnić i przestrzegać również ograniczeń zawartych w etykietach pozostałych środków ochrony roślin wchodzących w skład takiej mieszanki.


  Kapusta głowiasta biała


  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.


  Termin stosowania: środek stosować przed siewem/sadzeniem. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą na głębokość 2–3 cm


  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Kalafior


  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.


  Termin stosowania: środek stosować przed siewem/sadzeniem. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą na głębokość 2–3 cm


  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Truskawka


  Na nowo założonych plantacjach środek stosować około 4 miesiące po posadzeniu


  (po zbiorze owoców w fazie gdy stare liście zamierają BBCH 97).


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha


  Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji


  (BBCH 12-17).


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 – 3,6 l/ha.


  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Uwaga:


  Jeżeli zachodzi konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych po opryskiwaniu, gleby nie spulchniać poza głębokość, na którą wprowadzono środek.


  NASTĘPSTWO ROŚLIN


  Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.


  Po zastosowaniu środka w dawce 2,4 l/ha i po zbiorze rzepaku w normalnym terminie, w następnym sezonie można uprawiać wszystkie gatunki roślin. Przed siewem rośliny uprawnej konieczna jest orka na głębokość 20 cm.


  W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać rośliny, do odchwaszczania których zaleca się przedmiotowy środek ochrony roślin (rzepak, kapusta, kalafior).


  Podczas stosowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków ochrony roślin wchodzących w skład mieszaniny.


  W przypadku stosowania w mieszaninie zbiornikowej należy uwzględnić i przestrzegać również ograniczeń zawartych w etykietach pozostałych środków ochrony roślin wchodzących w skład takiej mieszaniny.


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):


  Rzepak ozimy, kapusta głowiasta biała, kalafior – nie dotyczy  1. Podczas stosowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać środków ostrożności i zaleceń dotyczących warunków stosowania dla środków ochrony roślin wchodzących w skład mieszaniny.

  2. Środka nie stosować na glebach zbrylonych lub przesuszonych.

  3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

   – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,


   – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 1 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „BARISTO 500 SC 0,5 L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *