APIS 200 SE 1L

237,00

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 237,00 SKU: ŚORO-APIS 200 SE 1L Kategorie: , , , , ,

Zapytaj o produkt (APIS 200 SE 1L)

  APIS 200 SE 1 l


  APIS 200 SE jest środkiem owadobójczym w formie zawiesino-emulsji, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


  Zawartość substancji czynnej:


  acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 200 g/l (18,80%)


  STOSOWANIE ŚRODKA


  Ziemniak


  Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej


  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1–0,15 l/ha


  Termin stosowania: Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy zakrycia 50% międzyrzędzi do fazy pełni kwitnienia (50% kwiatów na pierwszym kwiatostanie jest otwarte) (BBCH35–65). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego występowania szkodnika.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Rzepak ozimy


  Słodyszek rzepakowy


  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12–0,25 l/ha


  Termin stosowania: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do fazy pełni kwitnienia rzepaku (BBCH 55–65). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.


  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik


  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,25 l/ha


  Termin stosowania: środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.


  Liczba zabiegów: 1


  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Jabłoń


  Mszyce


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha


  Termin stosowania: zabieg wykonywać od końca fazy kwitnienia do początku zawiązywania


  owoców, gdy owoce osiągają wielkość do 10 mm (BBCH 69-71)


  Liczba zabiegów: 1


  Zalecana ilość wody: 700-750 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Owocówka jabłkóweczka


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha


  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia, do fazy gdy średnica owoców dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się


  (BBCH 69-74)


  Liczba zabiegów: 1-2


  odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni


  Zalecana ilość wody: 700-750 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH


  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.


  Rzepak jary


  Chowacz podobnik, chowacz czterozębny, pryszczarek kapustnik, słodyszek rzepakowy,


  gnatarz rzepakowiec, mszyce


  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 – 0,3 l/ha


  Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy wzrostu międzywęźli do momentu kiedy 20% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 30 – 72)


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Wiśnia i czereśnia


  Nasionnica trześniówka


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha


  Termin stosowania: Opryskiwać w momencie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj.


  Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku dojrzewania, wybarwiania się owoców (BBCH 79-81).


  Liczba zabiegów: 1


  Zalecana ilość wody: 750 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Mszyce


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha


  Termin stosowania: Opryskiwać w momencie po pojawieniu się kolonii mszyc. Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku dojrzewania, wybarwiania się owoców (BBCH 79-81)


  Liczba zabiegów: 1


  Zalecana ilość wody: 750 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1


  Orzech włoski


  Mszyce


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha


  Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją: od początku rozwoju kwiatostanów do połowy fazy kwitnienia (fazach BBCH 50 – 65)


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni


  Zalecana ilość wody: 200 – 750 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Leszczyna (orzech laskowy)


  Mszyce, słonkowiec (słonik) orzechowiec, dłużynka leszczynówka, misecznik śliwowy, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha


  Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją: od fazy pierwszego liścia do połowy fazy kwitnienia (BBCH 11 – 65)


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni


  Zalecana ilość wody: 200 – 750 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Grusza


  Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa


  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 – 0,2 l/ha


  Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od końca kwitnienia do fazy


  dojrzałości owoców do zbioru (BBCH 69 – 87)


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni


  Zalecana ilość wody: 750 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Śliwa


  Mszyce, Owocnice śliwowe, Owocówka śliwkóweczka, misecznik śliwowy


  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 – 0,2 l/ha


  Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do


  dojrzałości konsumpcyjnej owoców (BBCH 11 – 89)


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni


  Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Tytoń


  Wciornastek tytoniowiec, mszyce


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha


  Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do dojrzałości 50% nasion (BBCH 11 – 85)


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni


  Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Pomidor pod osłonami, papryka pod osłonami, oberżyna pod osłonami (w przypadku


  wymienionych zastosowań, środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach


  o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)


  Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce,


  zmienniki, pchełki


  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:


  0,3 l/ha (jednokrotne stosowanie w sezonie)


  0,2 l/ha (dwukrotne stosowanie w sezonie)


  Zalecana dawka dla jednokrotnego zastosowania: 0,24 – 0,3 l/ha


  Zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania: 0,12 – 0,2 l/ha


  Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do pełnego wybarwienia owoców (BBCH 11 – 89)


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-2


  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni


  Zalecana ilość wody:


  Jednokrotne stosowanie w sezonie: 600 – 750 l/ha


  Dwukrotne stosowanie w sezonie: 300 – 500 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Rośliny szkółkarskie ozdobne oraz rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych.


  Mszyce, skoczogonki, krobik modrzewiowiec


  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:


  0,25 l/ha jednokrotne stosowanie w sezonie,


  0,2 l/ha dwukrotne stosowanie w sezonie


  Zalecana dawka dla jednokrotnego zastosowania: 0,2 – 0,25 l/ha


  Zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania: 0,2 l/ha


  Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia (BBCH 11-69).


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni


  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  Wierzba energetyczna, wierzba purpurowa (wiklina)


  Mszyce, rynnica topolowa i wierzbowa, jątrewka pospolita i wiklinówka, niekreślanka


  wierzbówka, pryszczarki


  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha


  Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia (BBCH 11-69).


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni


  Zalecana ilość wody: 200 – 750 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ


  Środek zawiera substancję czynną acetamipryd – związek z grupy neonikotynoidów (insektycydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (ACh) – grupa IRAC 4A). Celem zminimalizowania ryzyka uodpornienia się populacji zwalczanych szkodników zaleca się:


  stosowanie środka tylko w zalecanych dawkach i terminach,


  w przypadku konieczności wykonania kolejnych zabiegów zastosowanie środka


  zawierającego substancję czynną z innej grupy, o odmiennym mechanizmie działania.


  Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.


  Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C. W wyższej temperaturze zabieg wykonać pod koniec dnia.


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 1,5 kg

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „APIS 200 SE 1L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *