AMSTAF 800EC 5 L

186,00

Brak w magazynie

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 186,00 SKU: ŚORO-AMSTAF5 Kategorie: , , , ,

Zapytaj o produkt (AMSTAF 800EC 5 L)
  Zawartość substancji czynnej:
  prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78,43%). 

  Opis działania


  AMSTAF 800 EC to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo i nalistnie.
  Substancja czynna prosulfokarb należy do grupy HRAC N8.


   


  DZIAŁANIE NA CHWASTY


  Środek jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania.
  Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka. Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.
  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna.
  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wechlina roczna
  Chwasty odporne: chwastnica jednostronna

  STOSOWANIE ŚRODKA


  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Termin stosowania:
  Środek stosować jesienią, po siewie zbóż, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).


  Ziemniak
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.
  Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania:
  Środek stosować po posadzeniu do fazy 3 liści na pędzie głównym (BBCH 00-13).


  stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych


  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.


  Żyto jare, proso zwyczajne
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować po siewie rośliny uprawnej, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).


  Cebula z siewu
  Termin stosowania: Środek stosować po wschodach, gdy pierwszy liść właściwy ma wysokość co najmniej 3 cm, najpóźniej zanim 5 liść jest wyraźnie widoczny (BBCH 11-14).


  a) zabieg jednorazowy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  lub


  b) zabieg dzielony
  – pierwszy zabieg
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 1-2 liści cebuli (BBCH 11-12).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  – drugi zabieg
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 4 liści cebuli (BBCH 14).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.


  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.


  UWAGA: Łączna dawka środka stosowanego w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 4,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Cebula z rozsady, cebula z dymki
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 1-4 liści cebuli, najpóźniej zanim ukaże się 5 liść (BBCH 11-14), po upływie 7 dni po posadzeniu rozsady lub dymki.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  UWAGI:  1. Środka nie stosować w cebuli przeznaczonej na wczesny zbiór ze szczypiorem (sprzedaż pęczkowa).

  2. Środek może powodować przemijające uszkodzenia liści cebuli.

  Por z siewu
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14).


  Por z rozsady
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14) po 7-14 dniach po posadzeniu rozsady.


  Czosnek
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować po posadzeniu ząbków czosnku, w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12).


  Marchew, pietruszka korzeniowa
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-4 liści roślin uprawnych (BBCH 12-14).


  a) zabieg jednorazowy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.


  lub


  b) zabieg dzielony:
  – pierwszy zabieg
  Termin stosowania: w fazie 2-3 liści marchwi (BBCH 12-13).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.
  – drugi zabieg
  Termin stosowania: w fazie 4 liści marchwi (BBCH 14).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.


  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Łączna dawka w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 5,0 l/ha.
  We wczesnych fazach wzrostu marchwi, a zwłaszcza w pietruszce wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek.


  Pasternak
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. We wczesnych fazach wzrostu pasternaku wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści pasternaku (BBCH 12-14).


  Seler korzeniowy, seler naciowy
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14) po 7-14 dniach od posadzenia rozsady.


  Chrzan
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować po sadzeniu i uformowaniu redlin.


  Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować do 5 dni po siewie (BBCH 00-02).


  Uwaga:
  Bobik wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 7 cm, groch i łubin na głębokość 3-5 cm.


  Słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować do 3 dni po siewie (BBCH 00-02).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny, krzewy ozdobne
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
  Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami roślin uprawnych lub wcześnie po wschodach, a w przypadku krzewów – przed rozpoczęciem fazy rozwoju liści (BBCH 00-09).


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 6 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „AMSTAF 800EC 5 L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Może spodoba się również…