AMISTAR GOLD MAX 1 L

169,00

Brak w magazynie

Zapytaj o produkt (AMISTAR GOLD MAX 1 L)  Środek grzybobójczy AMISTAR GOLD MAX


  Substancja aktywna: azoksystrobina 125g/l, difenokonazol 125g/l


  Sposób działania: Fungicyd koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą SC, o działaniu wgłębnym i układowym


  Stosowanie: Środek przeznaczony do stosowania głównie zapobiegawczego, a także interwencyjnego w przypadku chorób takich jak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, alternarioza, rdza, cerkosporioza, antraknoza, pupurowa cercosporioza soi

  Amistar Gold Max fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą SC, o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego, a także interwencyjnego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


  Sporządzanie cieczy użytkowej:


  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należydokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.


  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”


  „W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).”

  Rzepak ozimy:


  – sucha zgnilizna kapustnych


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby:


  – jesienią – od fazy 4 liści rzepaku do końca wegetacji jesiennej (BBCH 14-29),


  – wiosną – od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (BBCH 31-55)


  Liczba zabiegów: 2


  – zgnilizna twardzikowa


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia rzepaku (BBCH 61-69)


  Liczba zabiegów: 1


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną)


  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


  Burak cukrowy:


  – chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza):


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od stadium całkowitego zakrycia międzyrzędzi przez liście (90% powierzchni gleby) do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 39-49)


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni


  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


  Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:


  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.


  Burak pastewny:


  – chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza)


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od stadium całkowitego zakrycia międzyrzędzi przez liście (90% powierzchni gleby) do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 39-49)


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni


  Ostatni zabieg należy wykonać nie później niż 35 dni przed zbiorem


  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


  Rzepak jary, lnianka siewna jara:


  – sucha zgnilizna kapustnych


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (BBCH 31-55)


  – czerń krzyżowych


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69)


  – zgnilizna twardzikowa


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


  Rzepik ozimy, lnianka siewna ozima:


  – sucha zgnilizna kapustnych


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby:


  jesienią – od stadium 4 liści rośliny uprawnej (BBCH 14) do końca wegetacji jesiennej (BBCH 29),


  wiosną – od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (BBCH 31-55)


  – czerń krzyżowych


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby:


  jesienią – od stadium 4 liści rośliny uprawnej (BBCH 14) do końca wegetacji jesiennej (BBCH 29),


  wiosną – od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).


  – zgnilizna twardzikowa


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69)


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (po jednym na jesień i wiosnę)


  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


  Gorczyca sarepska, gorczyca biała, gorczyca czarna:


  – sucha zgnilizna kapustnych


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (BBCH 31-55)


  – zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza krzyżowych)


  Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


  Słonecznik:


  mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do końca fazy kwitnienia (większość kwiatów przekwita, a kwiaty brzeżne opadają) (BBCH 31-69)


  – zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość łodyg słonecznika


  Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


  Soja:


  – cerkosporioza (chwościk soi)


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do fazy powiększenia pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 31-55)


  – antraknoza, purpurowa cercosporioza soi


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją, od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69)


  – zgnilizna twardzikowa


  Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69)


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


  Mak:


  – sucha zgnilizna kapustnych


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na rozgałęzieniach bocznych (BBCH 31-55)


  – zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku


  Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


  Len – wykorzystanie na olej, włókno oraz na nasiona:


  – sucha zgnilizna kapustnych, antraknoza lnu, septorioza lnu


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy wzrostu wydłużania się pędu głównego do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na rozgałęzieniach bocznych (BBCH 31-55), zgnilizna twardzikowa, alternarioza lnu, rdza lnu


  Termin stosowania środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


  Konopie – wykorzystanie na włókno:


  – sucha zgnilizna kapustnych


  Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy wzrostu wydłużania się pędu głównego do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na rozgałęzieniach bocznych (BBCH 31-55),


  – zgnilizna twardzikowa


  Termin stosowania środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69)


  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”


  „W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).”

  Waga 2 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „AMISTAR GOLD MAX 1 L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *