ADIGOR 444 EC 1 L

29,00

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 29,00 SKU: ADIGOR 444 EC 1 L Kategoria:

Zapytaj o produkt (ADIGOR 444 EC 1 L)
  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:


     • metylowany olej rzepakowy (kwasy tłuszczowe, C14-18 i C16-18-nienasycone); związek z grupy metyloestrów – 440 g w 1 litrze środka.

  Substancje niebezpieczne:
  Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne (<1% naftalenu)


  Adiuwant – środek w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony wyłącznie do łącznego stosowania z herbicydami o działaniu nalistnym, w celu lepszego pokrycia liści przez preparat. 


   


  Adiuwant Adigor 440 EC powoduje:


  obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka chwastobójczego,


  poprawę równomierności pokrycia powierzchni opryskiwanych liści chwastów i ułatwienie wnikania środka do rośliny,


  zwiększenie skuteczności działania środka chwastobójczego.


  Zalecana dawka: 1.0 1.5 l/ha.


  UWAGA:


  Zachować wszelkie uwagi i przeciwwskazania zawarte w etykiecie / instrukcji stosowania środka ochrony roślin, z którym produkt ma być stosowany.


  NASTĘPSTWO ROŚLIN:


  Adiuwant Adigor 440 EC nie będąc środkiem ochrony roślin, nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.


  SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ


  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.


  Odmierzoną ilość środka ochrony roślin wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem, a następnie nadal mieszając dodać adiuwant Adigor 440 EC i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.


  Po wlaniu mieszaniny środków do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.


  Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.


  W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.


  POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY


  Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:


  po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub


  unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub


  unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.


  3


  Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


  Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić należy tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.


  Środki ostrożności dla osób stosujących środek:


  Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.


  Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem produktu w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.


  Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:


  Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem.


  Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.


  Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.


  WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA


  Chronić przed dziećmi.


  Produkt przechowywać:


  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,


  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,


  w temperaturze 00C – 300C, z dala od źródeł ciepła. Unikać przemarzania.


  PIERWSZA POMOC


  Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.


  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „ADIGOR 444 EC 1 L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *